Overslaan naar content

Privacy verklaring

Brinks Transport, gevestigd aan Butaanstraat 12 7463 PG Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens Postadres: Butaanstraat 12 7463 PG Rijssen

T: 0548-538693

E: personeelszaken@brinkstransport.nl

W: www.werkenbijbrinks.nl

K.v.K. Enschede: 06087211

De functionaris gegevensbescherming van Brinks Transport is te bereiken via personeelszaken@brinkstransport.nl

 

Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?  Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Brinks Transport, hierna: sollicitanten. Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.Persoonsgegevens die wij verwerken 

Brinks Transport verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Alle persoonlijke gegevens die jij verstrekt via ons sollicitatieformulier, inclusief, maar niet beperkt tot: Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto, sollicitatiebrief, cv, LinkedIn-profiel, Indeed-profiel en naar welke vacature je hebt gesolliciteerd. Statussen, notities en planning met betrekking tot uw sollicitatie

  • E-mailcommunicatie

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Jouw persoonsgegevens moeten door LinkedIn en Indeed worden verwerkt om de functies ‘Solliciteren met LinkedIn’ en ‘Solliciteren met Indeed’ mogelijk te maken. LinkedIn en Indeed kunnen cookies gebruiken. Je kunt hun privacy beleid vinden op de volgende websites: https://www.indeed.com/legal https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brinks Transport verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen. Brinks Transport verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.Geautomatiseerde besluitvorming 

Brinks Transport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brinks Transport) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Brinks Transport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Als je solliciteert, verwerken wij je persoonsgegevens om de hele sollicitatieprocedure te vergemakkelijken op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij werving. Na de procedure zullen we jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij we je hebben geïnformeerd dat we deze voor andere doeleinden nodig hebben.Delen van persoonsgegevens met derden

Brinks Transport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Brinks Transport gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Brinks Transport gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code, die van de sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de sociale media om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verwerken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brinks Transport en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar personeelszaken@brinkstransport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brinks Transport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via personeelszaken@brinkstransport.nl.

 

Verzoeken of vragen

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens. Je kunt ook contact met ons opnemen met verzoeken om jouw rechten onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen. Dergelijke rechten omvatten het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en bezwaar.